Info besteedboeken 1856-1876

In de besteedboeken vinden we de plaatsen van uitbesteding en de kosten die aan de gastgezinnen betaald werden terug. Jaarlijks werd een “kleeren en schoengeld” betaald (doorheen de jaren variërend van 1,15 tot 4,75 Fr). Om de drie maanden wordt een bedrag betaald (afnemend (van 18-0 Fr )met de leeftijd m.i. wegens het feit dat de kosten minder werden en de jongen in de gastgezinnen voor taken kon worden ingezet en zelf “zijn kost” verdiende).

Sporadisch worden specifieke kosten uitbetaald zoals reiskosten, dokterskosten/medicijnen. Vanaf 1863 tot 1869 wordt ook jaarlijks een  “Schoolloon” uitbetaald.  

 (de kopies van de betreffende bladen waarover ik beschik zijn niet van goede kwaliteit maar ik kreeg ook een transcriptie van betreffende lijnen van Paul De Commer van het OCMW archief)

28/04/1856 Besteed bij Adrianus Stroobants te Boisschot (Booischot)

15/11/1865 Herplaatst bij August Heyvaerts te Sichem (Zichem) (door Morren?)

22/05/1870 Herplaatst bij Henricus Morren te Aarschot

23/05/1872 (1871 volgens transcriptie?) Herplaatst bij Weduwe Petrus Kindermans te Aarschot

14/07/1873 (1872 volgens transcriptie) Herplaatst bij Cornelis Goossens te Aarschot

24/06/1874 Herplaatst bij F. Depooter te Bouchout (Boechout) Veldkant

20/03/1876 Gaan wonen bij Joseph Van de Velde op de Hulst te Lier

21/12/1876 Herplaatst bij Doctor De Becker te Aarschot