PV Schuifboek Vondelingenhuis Rochusstraat Antwerpen              Terug

N° 47  “Het jaar duizend acht honderd zes & vijftig, den dertienden der maend february, des avonds omtrent kwaert voor elf ure, is in de schuif van het gesticht gevonden een gezond kind van het mannelyk geslacht, oud naer gissing eenen dag

Hebbende op zich de nagemelde kleedingstukken, te weten een baelkatoene hemd met kant bezet, een navelband en ondermutsken met kantje van dezelfde stof, een gebloemd perkalle koofken, een bomba. Zijne slaeplijf, een katoene japonneken blauwe grond witte bollekens, een baelkatoene doek, een witte katoene pisdoek: alles zuiver en gedeeltelijk nieuw.

Het zelve had bij zich voor herkenningsteken de helligt van een fraei overhoeks doorgesneden doodsbeeldeken zwarte grond met verzilverd caderken.

Het bovengenoemd kind is alhier in de registers van van den burgerlyken stand ingeteekend op heden den veertienden der maend february 1800 zes & vijftig onder de namen van Gerardus Zuallaert

 

De huisbezorger van het vondelingenhuis,

 

A.C. Van Schingen 

Opmerkingen:   

perkalle koofke: mutsje in perkalle? 

bomba : lijfke (hemdje)