Familie Zuallaert                                                                                            Terug

De stamvader van de Familie Zuallaert was Gerardus Zuallaert. Hij was een vondeling, die op 13 februari 1856 "des avonds omtrent kwaert voor elf" in de schuif van het vondelingenhuis in de Rochusstraat te Antwerpen was achtergelaten,  "oud naer gissing eenen dag". De naam die hij kreeg is fictief. Het feit dat de naam met een Z begint is niet toevallig aangezien in Antwerpen de vondelingen elkaar alfabetisch opvolgden (voor hem komen Waldman, Xijst en  na hem Adingh, Breging).  Een interessant document in dit verband is de kopie van de vondelingakte (gekregen van Willy Zuallaert), waarvan ik een transcriptie maakte. Tevens zijn er voor de periode 1856-1876 een aantal gegevens terug te vinden in de besteedboeken.

Hij werd geplaatst in verschillende gezinnen op verschillende locaties en kwam uiteindelijk in Aarschot terecht. Zijn laatste pleeggezin was dit van Dr De Becker te Aarschot waar hij vermoedelijk vanaf december 1876 fungeerde als dienstknecht.

Op 13 augustus 1879 trad hij te Ramsel in het huwelijk met Regina Calders (Moeder Zien °10-12-1853 te Herselt). Regina Calders werkte als dienstmeid in Aarschot (bij dezelfde familie?) en was geboren op 10 december 1853 als dochter van Josephus Calders (+ 20/08/1875) en van Anna Catharina Verswyvel (°05/09/1825 (Langdorp) - +11/03/1911 (Langdorp)). Op het ogenblik van het huwelijk was er reeds een kind geboren. Het betrof Karel, die geboren was op 15 december 1878 en die enkele dagen na het huwelijk, op 19 augustus 1879, zou overlijden. Nadien volgden nog 9 kinderen.

Karel °15/12/1878 (Ramsel)  -  +19/08/1979 (Ramsel)
Joannes Josephus °24/03/1880 (Aarschot)  -  +22/09/1945 (Aarschot)
Josephus Theophilus °19/06/1881 (Aarschot) - overleden te Aarschot vermoedelijk kort na de geboorte
Adelia Maria °11/09/1882 (Aarschot) -  +? - gehuwd op 01/08/1910 met Ludovicus Carolus Goris
Anna Maria °03/07/1884 (Aarschot) -  +? gehuwd op 27/09/1909 met Julius Maria Franciscus Verlinden
Maria Filomena °29/12/1885 (Aarschot)  -  +
Amandus Ludovicus  °xx/xx/1887 (Aarschot)  -  + 30/05/1888 (Aarschot)
Joannes Ludovicus  °27/06/1889 (Aarschot)  -  +
Petrus Franciscus °06/10/1890 (Aarschot)  -  +
Theophiel Joseph °05/06/1892 (Aarschot)  -  +22/08/1893 (Aarschot)

Een interessante foto in dit verband is die van het huwelijk van Maria Zuallaert waarop een aantal van bovenvermelde familieleden te zien zijn.

Mijn grootvader Joannes Josephus was veekoopman te Aarschot . Tijdens WOI zat hij in het leger en werd "gepakt door de gas" zoals men dat noemde. Hij zou als oorlogsinvalide verder door het leven gaan, maar kon zijn beroep als veehandelaar succesvol voortzetten.  Vermoedelijk kort na WOI trouwde hij met Emma Scheys (°25/12/1887 - +27/11/1958) en samen zouden ze vijf kinderen krijgen:  Carolina Gerarda Antonia °1922, Ludovicus (Louis) Josephus Regina °1923, Jozef (Jos) Lodewijk Veronica °1925, Rosalia Francisca Maria °1927 en Maria Augusta Adelia °1930.
Kort na het einde van WOII overleed Joannes Josephus op 22/09/1945. Emma Scheys bleef als weduwe achter met 5 kinderen. Gerarda, de oudste dochter, had confectie gestudeerd en  opende een winkel in het ouderlijk huis. Zij financierde zo mee de studies van de andere kinderen: Louis deed tuinbouwschool te Vilvoorde, Jos studeerde af als veearts te Gent , Rosa beëindigde haar studies na het middelbaar in Heverlee en Maria behaalde een diploma van secretariaat en hulpboekhoudster waarmee zij aan de slag ging bij BAC. Later ging zij werken bij de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (B.D.B.H.) waar zij Raphael Dammekens (zie familie Dammekens) leerde kennen met wie zij in 1954 in Kongo zou trouwen.Terug