Vergelijking HLN met vorige uitgaven     Terug

Omdat ik dit wel interessant vond ben ik even de HLN-strip gaan vergelijken met de eerder in het Frans verschenen versies, die voor zover ik kan nagaan kwa tekening ongeveer identiek waren.

Laten we eerst echter de HLN-versie even te situeren: we zitten helemaal aan het begin van WOII,nauwelijks enkele maanden na de 18daagse veldtocht, en de krant is volledig onder controle van de Duitse bezetter. Dit blijkt duidelijk uit de gezwollen Duitsgezinde retoriek die gehanteerd wordt in de berichtgeving over de oorlogsgebeurtenissen.

Vanaf donderdag 26 september 1940, en dit tot en met 16 oktober 1941, verschijnt er 1 maal per week een stukje van de strip onder de naam "Tintin in Kongo" op het laatste blad van de krant. Dit laatste blad op donderdag is bedoeld voor de kinderen en is getiteld "Voor Broer en Zus". Meer naar voor in de krant vindt men een strip voor de volwassenen, die dagelijks verschijnt. Bij de start van het Tintin verhaal is dit "De terugkeer van Tarzan" door Edgar Rice Burroughs (tot 19 oktober 1940), nadien "De Geheimzinnige Straal" door A.Pandor. Deze beide strips zijn duidelijk "ouderwets" t.o.v. de Tintin strip, in die zin dat zij de - vrij uitgebreide - tekst niet in de plaatjes zelf als tekstballonnetjes, maar onder de plaatjes plaatsen. Naast deze strip zit er ook dagelijks een vervolgverhaal (roman) voor volwassenen in de krant.

Bovenaan de Tintin strip wordt een inleiding - nadien wordt dit een korte inhoud van wat voorheen gebeurde - gegeven. Vervolgens zien we twee kolommen (pagina's) met elk drie tekenstroken, die op hun beurt 1 of 2 plaatjes bevatten. Onderaan op de rechter pagina vinden we de "handtekening" van Hergé.

De inleiding op 26 september 1940 (zie foto) klinkt als volgt: "Dit is het begin van een heel plezierig verhaal voor groote en kleine jongens en ook voor groote en kleine meisjes. Er wordt in geteekend en verteld over Tintin, een reporter - dat is iemand die reizen maakt en daarover schrijft in de dagbladen - en over zijn witte fox Bobbie, trouwe gezel van al zijn avonturen. Om te beginnen zijn reporter Tintin en Bobbie op avontuur getrokken naar Kongo, waar zij jacht zullen maken op leeuwen, olifanten, eenhoorns en andere verschrikkelijke dieren. Ze beleven heel wat, zoo vrolijke als gevaarlijke avonturen, en wat ze beleven zullen Broer en Zus hier elke week kunnen lezen en bekijken."   

Kopies van het volledige in Het Laatste Nieuws verschenen verhaal waren te vinden op de site van Daniel Bellier (deze Hergé fan is helaas overleden op 06/12/20212 -maar er is een voortzetting op de site bellier.co)

Op het eerste zicht is er weinig verschil met de eerste Franstalige uitgaven. Toch beseft men vanaf de eerste platen dat er "iets" veranderd is...Kuifje heeft een mond en wenkbrauwen gekregen! Het verschil is miniem maar het geeft een veel meer geprononceerde uitdrukking aan Kuifjes gezicht. Naarmate de strip vordert evolueert het "vlakke" Kuifje uit de eerste uitgaven meer en meer in de richting van de stripfiguur die we nu kennen. Ook Bobbie krijgt geleidelijk aan wat meer "karakter". Als men de strip verder overloopt vallen ook steeds meer andere vernieuwingen op: het betreft vooral kleine toetsen en accenten zowel aan personages als aan achtergronden, die meer in detail worden afgewerkt. Een mooi voorbeeld vormen de pagina's 105 tot 108 waar de uitwerking van de details van het vliegtuig zeer opvallend zijn. Ook zien we dat de vorm van de tekstballonnen verandert (in het algemeen meer afgerond). Tenslotte dient ook vermeld te worden dat de voorlaatste pagina volledig hertekend werd en dat ook de laatste pagina vrij ingrijpend werd aangepast.


PS: Als ik eens wat meer tijd heb maak ik misschien nog eens een meer gedetaillerde analyse