Kuifje in Kongo (Tintin of Kuifje, Kongo of Congo...wie zal het zeggen?)     Terug
Als je niets ziet is er iets mis

Al een hele tijd (lang voor alle commotie rond de racistische inslag ervan in 2007) interesseer ik mij voor de strip Kuifje in Kongo. De oorzaak van die interesse ligt ongetwijfeld bij het feit dat ik zelf in Belgisch Kongo geboren ben en er mijn eerste levensjaren heb doorgebracht. Ook het feit dat het de eerste Kuifje strip is die in het Nederlands werd uitgegeven, was voor mij belangrijk.

In de loop van de tijd heb ik hier en daar een aantal exemplaren / versies van deze strip op de kop kunnen tikken,in het Nederlands, in het Frans en ook in andere talen al naargelang ik ze, toevallig of niet, tegenkwam. Daarnaast heb ik ook een verzameling aangelegd van interessante artikels, boeken en objecten in verband met deze Hergé strip.

De eerste publicatie van Kuifje in Kongo is te vinden in "Le Petit Vingtième", een bijlage van de katholiek- conservatieve krant "Le Vingtième Siecle". Tussen 5 juni 1930 en 11 juni 1931 liep de strip er onder de titel: "Les aventures de Tintin, reporter au Congo" (110 platen van 3 stroken).

In 1931 volgt een albumuitgave onder de titel "Les aventures de Tintin, reporter du petit Vingtième' au Congo". Deze uitgave in zwart-wit wordt verzorgd door de editions du petit vingtième en is voor zover ik kan nagaan ongeveer identiek aan wat in de krant was verschenen. Ze telt 110 pagina's en er zijn enkele herdrukken (een facsimile van deze eerste uitgave verscheen bij Casterman in 1982 - een "Nederlandstalige facsimile" werd, eveneens door Casterman, in 1988 uitgegeven).

In 1932 (vanaf 20 maart) verschijnt de strip in Frankrijk in "Cœurs Vaillants", een Frans katholiek weekblad voor de jeugd.

De tweede albumuitgave volgt in 1937 en wordt verzorgd door uitgeverij Casterman. Ze is identiek aan de eerste op enkele punten na: een nieuwe cover en 4 mooie kleurenillustraties, die een volledig blad (verso blank) beslaan, worden ingelast(een facsimile van deze tweede uitgave verscheen bij Casterman in 1995)

De eerste Nederlandstalige uitgave, is de uitgave in de krant Het Laatste Nieuws (HLN) in 1940-1941. Op 26 september 1940 verschijnen de eerste platen van "Tintin in Kongo"(zie foto). Het lijkt een kopie van het volledige in "Le Petit Vingtième" verschenen verhaal, zoals de oorspronkelijke uitgave 110 platen van 3 stroken. In tegenstelling tot de vorige uitgaven vertoont de strip in HLN echter een zekere evolutie in de tekenstijl van Hergé.

In 1947 volgt de eerste Nederlandstalige albumuitgave. Het betreft een herwerkte kleurenuitgave van 62 pagina's (de meeste pagina's bevatten 4 stroken) met als titel "Kuifje in Congo". Tintin is dus Kuifje geworden en Kongo wordt nu Congo...

Van dan af zijn er regelmatig nieuwe uitgaven. Belangrijke wijzigingen vinden o.a. plaats in 1954, wanneer de titel wordt veranderd in "Kuifje in Afrika" en in 1986, wanneer een nieuwe aangepaste Nederlandse vertaling wordt uitgegeven